Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

е-Книги

Тематиката на сборника е разнообразна и засяга въпроси, свързани с про- учването на българската и полската фразеология от различни аспекти и с подхо- дите при лексикографското описание на фразеологи ...
Настоящото изследване поставя ясна връзка между книжнината на българите католици от южните български земи и банатската книжнина, като онагледява с примери, че графичният модел, създаден за банатскит ...
Сборникът в памет на проф. д.ф.н. Евгения Мицева „Митове. Фолклор. Етноси“ съдържа текстове на близо двадесет автори, фокусирали в себе си почитта и уважението на онези, които са работили с Евгения Ми ...
Тематиката на сборника е широка и се определя от научните и творческите интереси на проф. В. Мурдаров. В сборника са обособени две основни части: „Приятелите“ и „Колегите“. Първата част съдържа кратки ...
Представеният монографичен труд е първо по рода си комплексно изследване върху Одеските дамаскини от сбирката на В.И. Григорович. Обект на анализ са ръкописни сборници, написани на новобългарски език ...
Този Сборник представя теоретична част на работа по еднои¬менен проект на колеги от Секцията по етнолингвистика на Инсти¬тута за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН. В него са включени студи ...
Подготвен във връзка с провеждания от 2015 г. периодичен семинар на секция „Антропология на словесните традиции“ при ИЕФЕМ – БАН, настоящият първи том от поредицата „Словесност – традиции – фолклор“ в ...
В сборника, посветен на 80-годишнината на видната фолклористка доц. д-р Стоянка Бояджиева, участват 23 автори с 21 текста, които разработват научните полета, очертани в работите на юбилярката, и дораз ...
Сборникът "Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика" е посветен на 40-годишната изследователска и творческа дейност на доц. д ...
В центъра на изследването е голият бразилски индианец – по-скоро спорен образ, отколкото ясно проявен, представен пред Европа и света от португалските мореплаватели, отразили писмено ранния колонизаци ...