Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

е-Книги

Този Сборник представя теоретична част на работа по еднои¬менен проект на колеги от Секцията по етнолингвистика на Инсти¬тута за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН. В него са включени студи ...
Подготвен във връзка с провеждания от 2015 г. периодичен семинар на секция „Антропология на словесните традиции“ при ИЕФЕМ – БАН, настоящият първи том от поредицата „Словесност – традиции – фолклор“ в ...
В сборника, посветен на 80-годишнината на видната фолклористка доц. д-р Стоянка Бояджиева, участват 23 автори с 21 текста, които разработват научните полета, очертани в работите на юбилярката, и дораз ...
Сборникът "Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика" е посветен на 40-годишната изследователска и творческа дейност на доц. д ...
В центъра на изследването е голият бразилски индианец – по-скоро спорен образ, отколкото ясно проявен, представен пред Европа и света от португалските мореплаватели, отразили писмено ранния колонизаци ...
Книгата представя съществена част от резултатите по проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормит ...
Монографията изследва българското граматично наследство през един не особено добре проучен в цялост период в историята на българското езикознание, каквото е времето между двете световни войни. Период, ...
Настоящият сборник съдържа докладите от Международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, провела се изцяло онлайн в периода 20 – 22 април 2021 г. ...
Сборникът "Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика" е посветен на 40-годишната изследователска и творческа дейност на доц. д ...
Сборникът е колективен опит за осмисляне и обговаряне на „първата вълна“ на пандемията от COVID-19 и нейните разнопосочни отражения в различни сфери на социалния и културния живот в перспективата на х ...
Обект на изследване в книгата са названията за релефни форми, или т.нар. орографска лексика, която е запазена в микротопоними от Западна България. Орографската лексика е ексцерпирана от близо 100 00 ...