Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

е-Книги

Представеният монографичен труд е първо по рода си комплексно изследване върху Одеските дамаскини от сбирката на В.И. Григорович. Обект на анализ са ръкописни сборници, написани на новобългарски език ...
Този Сборник представя теоретична част на работа по еднои¬менен проект на колеги от Секцията по етнолингвистика на Инсти¬тута за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, БАН. В него са включени студи ...
Подготвен във връзка с провеждания от 2015 г. периодичен семинар на секция „Антропология на словесните традиции“ при ИЕФЕМ – БАН, настоящият първи том от поредицата „Словесност – традиции – фолклор“ в ...
В сборника, посветен на 80-годишнината на видната фолклористка доц. д-р Стоянка Бояджиева, участват 23 автори с 21 текста, които разработват научните полета, очертани в работите на юбилярката, и дораз ...
Сборникът "Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика" е посветен на 40-годишната изследователска и творческа дейност на доц. д ...
В центъра на изследването е голият бразилски индианец – по-скоро спорен образ, отколкото ясно проявен, представен пред Европа и света от португалските мореплаватели, отразили писмено ранния колонизаци ...
Книгата представя съществена част от резултатите по проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормит ...
Монографията изследва българското граматично наследство през един не особено добре проучен в цялост период в историята на българското езикознание, каквото е времето между двете световни войни. Период, ...
Настоящият сборник съдържа докладите от Международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, провела се изцяло онлайн в периода 20 – 22 април 2021 г. ...
Сборникът "Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика" е посветен на 40-годишната изследователска и творческа дейност на доц. д ...
Сборникът е колективен опит за осмисляне и обговаряне на „първата вълна“ на пандемията от COVID-19 и нейните разнопосочни отражения в различни сфери на социалния и културния живот в перспективата на х ...