Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

Политика за защита на личните данни

GDPR image

Политика за защита на личните данни
25.05.2018

За какви цели и на какво основание обработваме Вашите лични данни? За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

Данни, обработвани за целите на създаването и управлението на профил в сайта на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“

Създаването на профил в нашия сайт е възможно, след като попълните регистрационна форма, която съдържа задължителни полета. Личните данни, които попълвате за целите на създаване на профил в нашия сайт, включват:

 • Вашето име (задължително);
 • Вашето презиме (незадължително);
 • Вашата фамилия (задължително);
 • Вашия имейл адрес (задължително).

Ние събираме тези лични данни, за да можем да Ви идентифицираме и, за да можете да извършвате по-лесно и бързо поръчки и покупки на книги.

Ние също така можем да обработваме определени Ваши лични данни за целите на управление на създадения от Вас профил - например за да Ви изпратим съобщение за успешна регистрация на профил, информация за възстановяване на забравена парола и други подобни информационни съобщения.

Създаването на профил чрез попълването на регистрационната форма е изцяло доброволно. Ако не желаете да ни предоставите личните данни, необходими за Вашата регистрация, можете да извършвате поръчки и покупки на книги и други продукти като гост – тоест без да регистрирате профил.

Ние обработваме Вашите лични данни, предоставени ни при регистрацията на профил в сайта ни, на основание на Вашето съгласие, дадено при първото влизане в профила ви. Вашите лични данни, предоставени при регистрирането на профил в сайта ни, ще бъдат съхранявани от нас за целия период на поддържане на Вашата регистрация.

Данни, обработвани при поръчка и покупка на продукти чрез сайта на Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"

Като регистриран потребител на нашия сайт, Вие имате възможност да закупувате предлаганите от нас книги и други продукти. При извършване на поръчки и закупуване на книги от нашия сайт ние обработваме в някои случаи и допълнителна информация, включваща:

 • пощенски адрес за доставка;
 • телефонен номер.

Предоставените от Вас лични данни се обработват за следните цели:

 • извършване и обработване на поръчка на предлагани от Нас книги и други продукти;
 • изпращане на потвърждения по имейл за статуса на Вашата поръчка;
 • обработване на извършеното от Вас плащане за закупени продукти;
 • доставка на закупените от Вас продукти до Вашия адрес;
 • водене на кореспонденция във връзка с извършена поръчка и доставка на продукти.

Основанието, на което обработваме тези данни, е именно сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба на избраната от Вас книга или друг продукт.

Личните Ви данни относно извършените от Вас покупки чрез нашия сайт, включително идентификационните Ви данни, които са необходими да изпълним нашите законови задължения съгласно данъчното и счетоводно законодателство, както и с цел защита при евентуални правни спорове, могат да бъдат съхранявани за максималния срок от 10 години, установен в данъчното и счетоводното законодателство.

Лични данни, обработвани с цел спазване на наши законови задължения

Когато закупите от нас книга или друг продукт, за нас възникват някои законови задължения. За да ги спазим, ние трябва да обработим Ваши лични данни, включващи Вашите идентификационни данни, данни за контакт и друга информация, предоставена ни от Вас.

Така например, може да обработваме Ваши лични данни за целите на издаване на фактура и спазване на задълженията ни като доставчик по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност. Освен това съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство ние сме задължени да осчетоводим издадената фактура и да я отразим в нашите счетоводни и данъчни регистри.

Вашите данни могат да се обработват и за изпълнение на наши задължения съгласно приложимото потребителско право – например при предявяване на рекламации, отказ от покупка, връщане на закупени продукти и възстановяване на тяхната стойност, разрешаване на потребителски спорове и други подобни.

Основание, на което обработваме тези лични данни, е именно изпълнение на задължения, предвидени в закона.

Личните Ви данни, обработвани за целите на издаване на фактури и изпълнение на други наши законови задължения съгласно данъчното, счетоводното, потребителското и други закони, могат да бъдат съхранявани за максималния законоустановен срок от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се заплатят дължимите данъци за извършените от нас продажби.

Данни, събирани чрез „бисквитки”

Ние можем да анализираме използването на нашия сайт чрез „бисквитки”, посредством които ние събираме информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашия сайт  (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате електронната книжарница. Ние не събираме вашите имейли, имена или друга персонална информация, не събираме и не осъществяваме достъп до информация относно посещавани от вас сайтове, различни от нашия сайт, или до друга информация, която не е описана в настоящата Политика.

Данни, обработвани за целите на наши легитимни интереси

Ние можем да обработваме Ваши идентификационни данни, данни за извършени от Вас поръчки и покупки чрез електронния ни магазин, данни за извършени от Вас плащания, данни за изпратени от Вас въпроси, оплаквания и други подобни, за да можем да се защитим в случай на предявени от Вас правни претенции срещу нас.

Също така можем да обработваме Вашите идентификационни данни с цел включването Ви в нашата електронна база данни с клиенти с цел улеснено и по-бързо издаване на фактура за извършени от Вас покупки не само от електронната ни книжарница, но и от всяка наша физическа книжарница в цялата страна.

Ние ще обработваме тези лични данни само ако пред нашия легитимен интерес нямат преимущество Ваши интереси, основни прави и свободи, които изискват защита на личните данни.

Основанието за обработване на данните Ви е защитата на нашия легитимен интерес да се защитим при евентуални правни претенции във връзка с извършени покупки от нашата електронна книжарница, както и да поддържаме база данни с данни на нашите клиенти с цел лесно и бързо издаване на фактури от всеки наш физически обект и от електронната ни книжарница.

Данните, обработвани с цел защита от правни претенции ще бъдат съхранявани от нас до изтичане на 5-годишния давностен срок за предявяване на правни претенции съгласно Закона за задълженията и договорите.

На кого можем да разкрием Вашите лични данни?

Ние работим с партньори и доставчици, които могат да обработват Вашите лични данни като самостоятелни администратори на лични данни или да действат от наше име в качеството на обработващи личните данни. Ние разкриваме на тези получатели само тези Ваши лични данни, които са минимално необходими за изпълнението на съответната услуга. Освен това, когато разкриваме данните Ви на обработващи личните данни от наше име, ние предприемаме всички необходими мерки да гарантираме, че Вашите данни ще се обработват при спазване на всички законови изисквания и че обработващият личните данни е предприел необходимите технически и организационни мерки за защитата на данните.

Лицата, на които можем да разкрием Ваши лични данни, включват доставчици на платежни услуги, които ще обработват плащането Ви за закупените от нас продукти, и доставчици на куриерски услуги, които ще Ви доставят закупените продукти.

Също така, можем да разкрием част от данните Ви на наши доставчици на счетоводни услуги за целите на отразяването на издадените фактури и други счетоводни документи в счетоводните ни регистри.

При поискване от държавни органи по реда на приложимото законодателство (например НАП, Комисията за защита на потребителите, съдилища и други) за нас може да възникне законово задължение да разкрием Ваши лични данни на тези публични органи.

Какви са Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни?

Право на достъп

Имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични и ако това е така, да получите достъп до тези данни и информация относно целите на обработване, сроковете и получателите на лични данни. Ние ще Ви осигурим безплатен достъп до Вашите данни, а при поискване от Вас ще Ви предоставим и копие от данните.

Право на коригиране

Имате право да поискате корекция на неточност в личните Ви данни или допълване на непълни лични данни.

Право „да бъдеш забравен”

Имате право да поискате да заличим свързани с Вас лични данни, които повече не са необходими за целите, за които са били събрани, или по отношение на които сте оттеглили своето съгласие за обработване или сте упражнили правото си на възражение срещу обработването. При определени законово уредени случаи можем да откажем да заличим личните Ви данни.

Право на ограничаване на обработването

В определени случаи можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор.

Право на възражение срещу обработването

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако направите такова възражение, ние ще прекратим използването им за целите на директния маркетинг.

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на жалба

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че е налице нарушение на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Контакт с нас

Можете да се свържете с нас по всички въпроси относно обработването на Вашите лични данни, включително във връзка с упражняването на Вашите права, описани в настоящата Политика, по един от следните начини:

По пощата – на адрес: гр. София, пощенски код 1113, ул. ,,Акад. Георги Бончев”, блок 6

По имейл – на следния имейл адрес: r_todorova@aph.bas.bg

По телефона – на телефон:+359 2 979 3410

Лице за контакт: Росица Тодорова, Длъжностно лице по защита на данните.

За да упражните Вашите права, свързани със защитата на личните данни, е достатъчно да ни изпратите изявление, което следва да съдържа най-малко:

 • Вашето име, адрес и други идентификационни данни, които да ни позволят да Ви идентифицираме по еднозначен начин;
 • описание на искането Ви;
 • предпочитана форма на комуникация.