Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

Автори

Мария Колева e доктор по най-нова германска история в Института за исторически изследвания при БАН. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност история. През 1986 г. защитава докторска дисертация в Лайпцигския университет, Германия, на тема „Участието на концерна „Круп“ във въоръжаването на фашистка Германия“. Професионалните й интереси са насочени към проучване развитиет ...
Зоя Барболова е доктор по филология. Работи като доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН. Завършила е специалността „Турска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. Защитила е докторска дисертация на тема Словообразувателната категория nomina instrumenti в българските народни говори. Участвала е в редица колективни научни проекти. Работила е като доцент в Одеския държавен унив ...
Даниела Бобева е доцент в Института за икономически изследвания в БАН и Висшето училище по застраховане и финанси. Преподавател е и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и катедра "Финанси" на УНСС. Била е и директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и директор на дирекция "Европейска интеграция и международно сътрудничество" ...
Валентина Д. Шарланова е доцент, д-р по етнология в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Научните й интереси са в областта на българската традиционна духовна култура. Автор е на монографиите „Народна метеорология“ (1999), „Български народни мерки“ (2001), „Софийската Мала Света гора“ (2007), „Български традиционни празници и обичаи“ (2011), както и на редица статии и ...
Владимир Шкодров (1930-2010) е световноизвестен български учен със забележителни постижения в областта на астрономията. Бил е дългогодишен преподавател в Шуменски университет и негов ректор, както и директор на Института за обучение на докторанти на БАН. Откривател е на множество астероиди, проф. Шкодров получава признателност от американските си колеги, които наричат с негово име астероида 4364 Ш ...
Владимир Георгиев е завършил Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. През 1988 г. след защита на дисертация става доктор на геолого-минералогическите науки. Работил е в ГОРУБСО, в Научноизследователския институт по полезни изкопаеми, „Геология и геофизика“ АД, като хоноруван преподавател в Минно-геоложкия университет. От 2003 г. е доцент в Геологическия институт „Проф. Страшимир Димитров“ пр ...
Доц. д-р Вихра Баева работи в секция „Антропология на словесните традиции“ към Института за eтнология и фолклористика с Eтнографски музей към Българска академия на науките. Чела е лекции в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в университетите в Лодз и Палермо. Автор е на монографията „Нишката на живота. Между коланчето за рожба и Богородични ...
Доктор на науките, Национален археологически институт с музей - БАН - София. Област на научните изследвания: градоустройство и архитектура, религия, изкуства и занаяти. Археологическите проучвания: Пауталия, селища и села в Югоизточна България.
Акад. Вера Мутафчиева, доктор на историческите науки, учен, писател и публицист.Творческият й път започва от 1952 г. със студии и монографии за историята на България в османската епоха. Автор е на десетки изследователски студии по османистика, балканистика, на монографии и на множество публицистични материали. Има над 35 белетристични книги.
Василена Стойкова Тодоранова е родена в Хасково през 1944 г. Завършва средно образование в Гимназията с преподаване на френски език „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. През 1968 г. се дипломира като специалист по класическа филология, с втора специалност „Френски език“ и профил „Археология“ в СУ „Климент Охридски“. От 1969 г. работи във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, като последователно заема следни ...