This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Anton  Gugov
Anton Gugov
Доц. д-р арх. Антон Гугов завършва архитектура във Висшия инженерно-строителен институт в София през 1972 г. От 1977 г. е научен сътрудник в Института по теория и история на градоустройството и архитектурата при БАН (впоследствие Център по архитектурознание). През 1984 г. защитава докторска дисертация, а през 1996 г. е удостоен с научното звание ст.н.с. ІІ ст. От 1998 г. е научен секретар на Центъра по архитектурознание, а 10 години по-късно е и ръководител на секция „Архитектура на сградите“. От 2010 г. е доцент в сектор „Архитектура“ на Института за изследване на изкуствата при БАН, а от 2011 г. – негов ръководител. Основните области, в които работи, са: българската архитектура през втората половина на ХХ в.; архитектурата на жилищните сгради и ослънчаването им; връзката на архитектурното произведение с околната среда. Автор е на редица научни трудове и публикации.