Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Мерки за преодоляване на демографската криза, Том ІІІ
Мерки за преодоляване на демографската криза, Том ІІІ
Миграции и национална идентичност
Ирена Зарева, Веселин Минчев, К. Владимирова, Й. Калчев, А. Накова, И. Илиева, В. Ганева-Райчева, М. Маева, С. Ташев, С. Калчева, Е. Александрова, Й. Еролова, П. Стоянова
8.00 лв.

Година на публикуване: 2019

Категория: Демография

Език: Български

Анотация

Настоящото монографично издание се основава на двугодишната работа на авторите по проект, възложен на БАН от Министерски съвет на Р България за разработване на мерки за демографската политика и в частност – за миграционното движение и националната идентичност. За целта беше осъществено мащабно изследване от членовете на колектива и автори на тази монография за миграционното или механичното движение на населението на Р България през последните три десетилетия и разработване и предлагане на тази основа на конкретни мерки и политики като част от общата съвкупност от мерки за демографското развитие на България. Изследването, както и настоящата монография, включи всички форми на механично или миграционно движение на населението като: вътрешна миграция и ежедневните трудови пътувания; външната миграция с открояване на свободното движение на гражданите в ЕС; бежанците и имиграцията в България от трети страни, както и историческата емиграция, т.нар. българска диаспора или историческа миграция и възможностите за нейното интегриране и включване към родината. Специален акцент има и включването на темата за миграцията и запазването на националната идентичност при силно динамизираните и улеснени движения на населението – между населените места в националната държава, национални и интернационални и интерконтинентални движения.
Настоящата монография е посветена на всички видове аспекти на миграционното движение на населението – външната емиграция и имиграцията от и към Р България, вътрешното движение на населението – миграция и ежедневни трудови пътувания, мащабите и характера на потоците от бежанците към и от страната, мащабите, структурата и потенциала на българската диаспора. Това сложно движение на населението през последните десетилетия влияе непосредствено върху числеността и структурата на населението на страната, но и на свързаните с тях социално-икономически процеси, сред които са и процесите на естественото движение на населението – раждаемост, смъртност, брачност, естествен прираст на населението, промени в числеността на населението и трудоспособното население по региони и населени места, икономическото развитие на страната и особено на социално-икономическата ситуация по региони и населени места. Тези влияния в по-голямата си част имат продължително и сложно отражение както върху демографското развитие, така и върху ситуацията на пазарите на труда и икономиката на страната. При изследването на различните по своя характер миграционни движения на населението имат значение не само мащабите и посоките на движение, но и структурата и тенденциите на развитие. Много са факторите и условията, които предопределят нагласата за миграция, нейната реализация, продължителност, както и нагласата за връщане и демографско поведение.

За авторите

Ирена Зарева
Ирена  ЗареваДоц. д-р Ирена Зарева работи в Института за икономически изследвания при БАН, секция „Макроикономика“. Научните й публикации са в следните области: човешки капитал – състояние, формиране, използване, политики за развитие, икономически аспекти на образованието и обучението, образователна политика, човешки ресурси, пазар на труда, търсене и предлагане на работна сила в образователно-квалификационен план. Има участия в редица научно-изследователски и приложни проекти, финансирани от държавни и международни институции и програми.
Веселин Минчев
К. Владимирова
Й. Калчев
А. Накова
И. Илиева
В. Ганева-Райчева
М. Маева
С. Ташев
С. Калчева
Е. Александрова
Й. Еролова
П. Стоянова

Спецификации

ISBN: 978-954-322-962-3

Година на публикуване: 2019

Категория: Демография

Език: Български

Наскоро преглеждани е-книги