Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Катя  Чаралозова
Катя Чаралозова
Д-р Катя Чаралозова е доцент в Секцията за съвременен български език от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Била е лектор по български език и култура в Талинския университет (Република Естония). Основните ѝ научни интереси са в областта на съвременния език – българска граматика, семантика, прагматика, история на новобългарския книжовния език, езикова култура и езикова политика. Автор е на оригинални трудове в посочените области: Семантика и употреба на показателните местоимения (1998), Десемантизация на глаголните представки и отражението ѝ върху темпоралната парадигма на глаголите (2003), Българските собствени лични имена. Изследване от гледна точка на лингвистичната семантика и прагматиката (2005). Публикувала е студии, статии, езикови бележки, посветени на историята на новобългарския книжовен език, кодификацията и езиковата култура. Съавтор е в най-новите правописни речници на българския книжовен език: Нов правописен речник на българския език (2002), Официален правописен речник на българския език (2012), Официален правописен речник на българския език. Глаголи (2016), както и Правопис и пунктуация на българския език. Основни правила (2011) и Обратен речник на българския език (2011).