This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!
+359 87 9136722
sales@aph.bas.bg
Zarządzanie wydatkami finansowymi oraz skuteczność wybranych narzędzi w systemie pomocy społecznej w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego Piotr Frączek - Sofia, Bulgaria 2021 - Maria Borowska WSPOMAGANIE PROCESU ZARZĄDZANIA USŁUGAMI NA PODSTAW
Zarządzanie wydatkami finansowymi oraz skuteczność wybranych narzędzi w systemie pomocy społecznej w Polsce na przykładzie województwa podkarpackiego Piotr Frączek - Sofia, Bulgaria 2021 - Maria Borowska WSPOMAGANIE PROCESU ZARZĄDZANIA USŁUGAMI NA PODSTAW
Petar Fronchek
0.00 BGN

Year of Publication: 2021

Category: Economics

Language: Polish

Summary

W przypadku niniejszej monografii niezbędne staje się więc syntetyczne
zdefiniowanie pojęcia metody pomocowej (opiekuńczej) w Polsce, gdyż to właśnie jej
elementem składowym jest system pomocy społecznej. Metoda pomocowa
(opiekuńcza) jest najstarsza z wyróżnionych trzech metod. Ma zastosowanie wobec
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które nie są w stanie samodzielnie
przezwyciężyć kryzysów i państwo ze środków publicznych oferuje im nie tylko pomoc
finansową, ale także rzeczową czy usługową.

Аbout The Author

Specifications

ISBN: 978-619-245-142-4

Year of Publication: 2021

Category: Economics

Language: Polish

Recently Viewed е-Books