Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Мерки за преодоляване на демографската криза, Том І
Мерки за преодоляване на демографската криза, Том І
Раждаемост и семейна политика
Станислава Моралийска-Николова, Георги Шопов, Татяна Коцева, Елица Димитрова, Йордан Христосков, Йоланда Зографова, Корнелия Илиева, В. Тодорова, В. Недева-Атанасова, Д. Колева, Н. Шабани, М. Маламин-Сирийски
8.00 лв.

Година на публикуване: 2019

Категория: Демография

Език: Български

Анотация

В периода 2016-2018 г. Институтът за изследване на населението и човека към БАН бе водещ изпълнител на мащабен национален проект „Мерки за преодоляване на демографската криза“, възложен с ПМС № 347 от 8.12.2016 г. на БАН. Настоящият сборник обединява усилията на екип от
специалисти от работна група „Раждаемост и семейна политика“, които в сътрудничество с експерти от неправителствения сектор имаха за цел да изготвят подробни анализи на тенденциите в раждаемостта и състоянието на семейната политика в РБългария, както и да предложат пакет от мерки за подобряване на политиките в подкрепа на семействата и децата.
Работна група „Раждаемост и семейни политики“ споделя визията, че семейната политика в страната трябва да бъде насочена към подобряване качеството на живот и достъпа до основни услуги за семействата с деца като здравеопазване, образование, социална сфера и услуги за подкрепа
при конфликти и трудности в семейството. Акцентът само върху пронаталистични политики не е най-ефективният път за търсене на ресурси за повишаване на раждаемостта.
В сборника са представени анализите на авторите по отношение на тенденциите в раждаемостта в периода след 1990 г., анализи на нормативната уредба, свързана със семействата и децата в РБългария, анализ на семейната политика, както и на националните стратегии в различни области, които засягат семейството и децата – демография, заетост, здравеопазване и др.
Представени са добри практики в избрани европейски страни по отношение на системите за социална защита и подкрепа на семействата с деца. В сборника са включени и резултатите от две национални представителни проучвания, които отразяват нагласите и мненията на поколенията в репродуктивна възраст в страната по отношение на мерките, насочени към подкрепа на семействата и децата. Изготвени са предложения за мерки, които имат за цел да подкрепят индивидите/двойките в репродуктивните им решения. За част от тези мерки са разработени подробни становища и финансови разчети. Пакетът от мерки бе обсъждан на Експертни съвети, както и бе представен на работен семинар в Министерството на труда и социалната политика.
Подобряването на благополучието и повишаването на качеството на живот на семействата в България е основна предпоставка за оптимизирането на демографското възпроизводство. Освен количествените измерения на възпроизводството, е важно също така да се инвестира в качеството на човешкия капитал. Инвестициите в здравеопазването, образованието, социалните услуги за семействата и децата имат дългосрочна възвращаемост и ключово значение за човешкия капитал, с който страната ще разполага в бъдеще.

За авторите

Станислава Моралийска-Николова
Станислава  Моралийска-НиколоваСтанислава Моралийска-Николова е завършила Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил Иванов”, Кюстендил. Магистърска степен по информатика получава в Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград. От 2006 г. работи като младши експерт в Центъра за изследване на населението при БАН, а от 2009 г. е асистент в секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението” в Института за изследване на населението и човека при БАН и е докторант по специалността „Статистика и демография”. Участва в национални и международни проекти. Научните й интереси и публикации са в областта на моделирането на демографските процеси, политиките за населението и демографските прогнози.
Георги Шопов
Георги Шопов, проф. д-р, работи в Института за икономически изследвания на БАН, секция „Макроикономика“. Автор е на статии, студии и книги по проблемите на социалното подпомагане, социалното осигуряване и регионалното социално развитие. Участвал е в над 60 изследователски проекта, финансирани от международни и национални програми и институции. Многократно е бил консултант на Световната банка, на Програмата на ООН за развитие, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на Международната организация на труда, на Американската агенция за международно развитие. През първата половина на 90-те години работи като съветник в Министерски съвет, заместник-министър и главен секретар в Министерството на труда и социалната политика.
Татяна Коцева
Елица Димитрова
Йордан Христосков
Йордан Христосков е професор в секция „Макроикономика“ на Института за икономически изследвания към БАН и заместник-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси – София. Автор е на монографии, научни студии, статии и доклади по въпросите на социалната политика и социалното осигуряване, пазара на труда, инфраструктурата и регионалното развитие, публикувани в България и в чужбина. Заемал е длъжностите заместник-министър и министър на труда и социалните грижи (1991–1995), съветник на президента на Република България по социалните въпроси (1995–1997) и управител на НОИ (2000–2009). Член е на Бюрото на Международната организация по социално осигуряване, консултант и експерт по голям брой проекти и прояви на Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Програмата за развитие на ООН, Европейската комисия и др.
Йоланда Зографова
Корнелия Илиева
В. Тодорова
В. Недева-Атанасова
Д. Колева
Н. Шабани
М. Маламин-Сирийски

Спецификации

ISBN: 978-954-322-962-8

Година на публикуване: 2019

Категория: Демография

Език: Български

Наскоро преглеждани е-книги