Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България
Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България
Демографско развитие, работна сила и трудови ресурси в България
Кремена Борисова-Маринова, Искра Белева, Адриана Христова, Николай Цеков, Маргарита Атанасова, Мария Желязкова, Ергюл Таир, Христо Банов, Силвия Николова
8.00 лв.

Година на публикуване: 2018

Категория: Демография

Език: Български

Анотация

Настоящата монография включва основните резултати от работата на авторския колектив по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“, възложен през 2017 г. на БАН от Министерски съвет на Република България. Основна цел на изследването е да се определят най-важните направления на необходими действия и да се предложат конкретни мерки за усъвършенстване на действащата нормативна уредба и провежданата политика в областта на заетостта и икономическата активност в страната през призмата на ключовите проблеми в развитието на работната сила и трудовите ресурси. За изпълнение на тази цел изследването е проведено в два етапа, чиито цели и задачи са посочени в началото на всяка отделна част. Изложението е структурирано в две
части, които включват резултатите от извършените анализи и изследвания в избраните аспекти на развитие на работната сила и на трудовите ресурси в страната.

За авторите

Кремена Борисова-Маринова
Кремена Борисова-Маринова е доцент в секция „Икономическа и историческа демография” на Института за изследване на населението и човека – БАН. Завършва висше образование в УНСС през 1986 г. Работи като научен сътрудник по демография в Лабораторията за демографски изследвания към научноизследователския сектор на УНСС под ръководството на проф. Никола Наумов до 1991 г., а след това – в Института по демография – БАН. През 2004 г. защитава докторска дисертация в УНСС, а през 2007 г. е хабилитирана в Центъра за изследване на населението – БАН. Има над 25 научни публикации, в т.ч. участие в 5 монографии. Участвала е в редица български и три международни научноизследователски и приложни проекта. Научните интереси на авторката са в областта на демографското възпроизводство на населението и работната сила, на тяхното моделиране и прогнозиране и по-конкретно: модели на възпроизводството на населението; изменения в демографските и социално-икономическите структури на икономически активното население; фактори за развитие на активното население; средносрочни и дългосрочни прогнози на общото и активното население; политика по икономическата активност; демографски аспекти на икономическата активност и др.
Искра Белева
Искра  БелеваИскра Белева, проф. д-р, работи в Института за икономически изследвания на БАН, секция „Макроикономика“. Преподава в магистърски програми в НБУ и СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор е на статии, студии и книги по проблемите на пазара на труда. Участва в международни проекти в рамките на европейски програми, на Световната банка и на Международната организация на труда. Консултант е по въпросите на пазара на труда на редица национални и международни институции, член е на научни мрежи към Европейската комисия по мобилност на работната сила и по заетост и равенство между половете. Координира международни проекти по Програмата на ООН за развитие.
Адриана Христова
Адриана Христова завършва СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, българска филология. През 1987 г. започва работа в Институт за български език, Секция по терминология и терминография - проучвател. Взема участие в научни проекти за последните десет години: "Терминологичен речник по обществено-политически науки"; "Терминологичен речник по хуманитарни науки";"Терминологичен речник по природни науки"; "Правописен речник на българската научно-техническа лексика".
Николай Цеков
Маргарита Атанасова
Мария Желязкова
Ергюл Таир
Христо Банов
Силвия Николова

Спецификации

ISBN: 978-954-322-965-9

Година на публикуване: 2018

Категория: Демография

Език: Български

Наскоро преглеждани е-книги