Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

Книги

Настоящото издание цели да запознае обществеността с българското историческо присъствие в Солун, както и със съвременните връзки на България и българите с града. Неизвестните или слабо познатите факти ...
В книгата се разглеждат в исторически и сравнителен план личните местоимения в балканските езици. Проучването се прави последователно на три равнища: морфологично (със средства от теорията на множеств ...
Авторката изяснява чертите на мисловните и духовните реалности, създали базата за разцвета на художественото творчество в началото на 20 в., когато балканското изкуство се издига на европейска висота. ...
В сборника "Творецът в югоизточноевропейските култури" са разкрити богатите духовни превъплъщения на балканските творци в периода ХV-ХХ век и идейно-естетическите фактори, повлияли върху художественит ...
В този сборник са представени с кратки биографични бележки и избрани страници от съчиненията им видните български книжовници от Македония, работили през втората половина на ХVIII и през ХIХ в.- Паисий ...
Сборникът обхваща тематично 63 статии. Поместени са 16 изследвания от периода ХV-ХVІІІв., следващите обхващат главно балканските взаимоотношения с Османската империя след ХVІІІ в. Значителен брой стат ...
Хърватските бугарщици са част от южнославянската епическа традиция. Те са засега най-старите записи на южнославянски юнашки песни. Поместени са в хърватски ръкописи от ХVІ до средата на ХVІІІ в. Сбо ...
Книгата е първа част от научна трилогия, посветена на най-забележителните аспекти от древногръцката цивилизация. Тя е опит за модерен прочит на някои теми и въпроси от античната древност, респективно ...