Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

Книги

Българистика / Bulgarica е периодично издание на Българската академия на нау- ките. Включва подбрана библиография в областта на българистичните изслед- вания (книги и периодика), сведения за научни ...
Представените книгата текстове са елемент от един общ контекст, който ги обединява смислово: университетската интелектуална традиция. Тази традиция обаче не е единствено плод на енергичността и съчета ...
Като отговор на нарасналия в обществото интерес към кулинарията, а и като възможност да бъде представен в пълнота богат и архаичен пласт от народната лексика, свързана с ежедневното и празничното хран ...
В българската синтактична традиция е скрит ключът към философията и историята на българското езикознание. Днешното граматическо наследство стои в полето на европейската синтактична традиция и може да ...
Петнадесети том представлява сборник със статии от материалите от Международната научна онлайн конференция X Дриновски четения „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на ...
Четиринадесети том представлява сборник със статии от материалите на конференцията „Централна и Югоизточна Европа след Студената война: политически, социално-икономически и социално-културни трансформ ...
В това издание за първи път е събрана възможно най-пълната и представителна колекция от личната, обществената и служебната кореспонденция на бележития историк, филолог и етнограф за периода 1859-1905 ...
В книгата "Последни сражения" се описват събития от Втората световна война за периода от ноември 1944 г. до края на войната. Разглежда се преди всичко Източният (съветско-германски) фронт, който е най ...
Сборникът в памет на акад. Благовест Сендов излиза по повод 90-годишнината на световноизвестния български учен. На 8 февруари 2022 г. събитието в негова памет събра редица изтъкнати учени, обществениц ...
Съставеният, коментиран и анализиран информационен масив съдържа сведения за основните и взаимносвързани фактори, каквито са названията, технологията, формообразуването, символиката, предназначението ...
Приказките са изключително трудни за анализиране, тъй като иматх фолклорно (устно) и литературно (писмено) битие, които се различават съществено; предназначени са за децата, но и за възрастните; проме ...
Основният изследователски анализ в монографията засяга явления, свързани с творческа интерпретация на фолклорна музика. Някои от тях са установени и утвърдени във времето форми – хармонизация, обработ ...