Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

Книги

Под урбанизация в специализираната литература се разбира процесът на нарастване на броя и големината на градовете и повишаване на ролята им във всички сфери на обществения живот. Този процес се характ ...
Макар и съставена от отделни статии, книгата изгражда цялостно (монографично) „вътрешно пространство“, където литературата е мислена като пълноценната философия на българското битие в историята, на бъ ...
В хронологичен аспект изследването обхваща периода на XIX в. до Освобождението през 1878 г. Това е периодът на задълбочаваща се криза в Османската империя, която държавата се опитва да преодолее чрез ...
Настоящото издание за първи път предоставя на вниманието на читателите превод на изследването на Васил Друмев „Гръко-римските закони за престъпления против вярата и Църквата“, с което кандидатства за ...
Изследването е посветено на орането с чифт волове като универсална човешка дейност за обработка на земята преди въвеждането на механизираното земеделие. Едно от най-важните доказателства за това са ви ...
Първата част на сборника е с изследвания и е посветена на някои въпроси, свързани с миналото на крайовските българи, а във втората част са включени издирени и подбрани документални, мемоарни и други и ...
Настоящият том съдържа резултатите и описание на находките от теренните издирвания и археологическите разкопки, които бяха проведени по време на първия етап на проучванията от 2018 до 2020 г., включ ...
Личността и делото на Димитър Хоматиан отдавна привличат вниманието на изследователите на средновековната балканска история от края на ХІІ в. и първите десетилетия на ХІІІ в. Не на последно място обек ...
Тази книга не е историческа, не е история на българската драматургия на ХХ в. В нея няма пригледно представена периодизация на тенденциите, нито подробно поетическо описание на жанровете и идейните ма ...
Тематиката на сборника е разнообразна и засяга въпроси, свързани с проучването на българската и полската фразеология от различни аспекти и с подходите при лексикографското описание на фразеологичните ...