Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

Книги

Направен е преглед на постигнатото досега в българската зоология (преди всичко в областта на таксономията, фаунистиката, зоогеографията и историята на зоологията). Развитието на зоологията в България ...
Високопланинска фауна в България В България има осем планини, високи над 2000 m: Рила, Пирин, Стара планина, Славянка, Осоговска планина, Витоша, Родопите и Беласица. В настоящия труд се проследява н ...
Настоящата монография е посветена на метода за статистически анализ на оригинални дървесни прирастови данни, получени в резултат на изследвания на няколко основни за България дървесни вида. В нея е пр ...
Книгата е посветена на актуалните дебати за опазването на природата, търсейки отговори на редица важни въпроси: Как можем да изградим успешно съжителство между хората и нечовешките видове (едрите хищн ...
Класът на паякоподобните (Arachnida) включва 16 разреда – 6 разреда акари, един паяци (общо над 100 хиляди вида) и 9 по-малки разреда, за които повечето хора не знаят много – скорпиони, псевдоскорпион ...
Тази книга обобщава основните резултати от изследванията, проведени по проекта „Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива околна среда“. В първата част се разглежда разпределението на фазите в ...
Based on a new methodological approach and modern methods of research and genetic analysis, the results of many years of research by the author and his research team related to the genetic control of ...
The monograph is dedicated to corn - the second crop in land area and importance for our economy. It describes the more recent opinions about its origin, import and distribution in Europe and the worl ...
Книгата е първи опит да се систематизират данните за видовото разнообразие, таксономията, разпространението, екологичните особености и стопанското значение на паразитните гъби по лозата, известни досе ...
С тази книга се поставя началото на тритомната монография "Фауна на България". Птици., която е част от многотомното фундаментално издание "Фауна на България". Тя ще допълни и обогати монографията на П ...
В предлаганата книга едно от най-интересните явления в животинския свят - симбиозата (съжителството), е разгледано от съвременно гледище. В него се включват три основни типа - мутуализъм (симбиоза в т ...
Фитоекология е първият по рода си учебник, разглеждащ аутекологията и синекологията на растенията, значението на растенията и техните съобщества като биоресурс за поддържане на равновесието в биосфера ...