Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Облачни технологии: многокритериален избор
Облачни технологии: многокритериален избор
Галина Илиева
0.00 лв.

Година на публикуване: 2020

Категория: Информатика

Език: Български

Анотация

Акцентът е поставен върху добавената стойност, която из-
числителните облаци генерират по икономически области. Особено внима-
ние се обръща на методите за многокритериален анализ (МКА), защото не-
подходящият избор на облачна технология може да предизвика изключи-
телно неблагоприятни последици за бизнеса. В резултат на количествено из-
следване на проблема, са изведени критерии, които лицата, вземащи реше-
ния, могат да прилагат за обективен и аргументиран избор на подходяща ус-
луга за работа в облачна среда.
Книгата ще представлява интерес за анализатори, проектанти, разработчици,
мениджъри във фирми и други ИТ специалисти, работещи в областта на об-
лачните технологии и изследователи

За автора

Спецификации

ISBN: 978-619-245-0793

Година на публикуване: 2020

Категория: Информатика

Език: Български

Наскоро преглеждани е-книги