Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
СОЦИАЛНО-РЕЛИГИОЗНИ УТОПИИ В РУСКИЯ ДУХОВЕН РЕНЕСАНС
СОЦИАЛНО-РЕЛИГИОЗНИ УТОПИИ В РУСКИЯ ДУХОВЕН РЕНЕСАНС
Нина Димитрова
4.50 лв.

10 бр. в наличност

Година на публикуване: 2002

Тип на корицата: Мека

Категория: Философия

Издание: Първо издание

Страници (бр.): 220

Формат: n/a

Език: Български

Анотация

Изследването върху социално-религиозните утопии в епохата на руския духовен ренесанс търси обяснението на наличните разновидности на утопизма в спецификата на синтетичните по характера си философски конструкции, далеч от академичния тип философски системи. "Органичната" форма на философстване, разбирана не толкова като рефлексия, а главно като дело с практическа насоченост, представя възможнаст за изява на дълбинните характеристики на националния характер, на копнежа по идеала. Представата за осъществимостта на идеала, на абсолютното в сферата на наличната историческа тъкан е характерна част от изследваните философско-религиозни концепции. Същевременно ядрото на утопичния замисъл е търсено в гностичната нагласа, присъща на представените многобройни идейни течения. Книгата разкрива и философската артикулация на гностицизма сред "светската религиозност" в Русия от разглеждания период и изтъква деструктивния патос на доминиращо настроение във всички интелигентни групировки, обяснявайки го с наличието на силен гностичен заряд в идеите им - нагласата за тотално неприемане на "този" свят, за бързата му, радикална смяна с друг. В такъв контекст са изследвани вариантите на "човекобожие" - на изразяващите националната специфика гностични светоусещания, обусловили различни утопични проекти - за "нов" човек и пр., като е изявена връзката им с последвалата реализация на социалната утопия.

За автора

Нина Димитрова
Нина  ДимитроваД.ф.н. Нина Димитрова е професор в Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Изследователските ù интереси са в областта на историята на философията (българистика, руска религиозна философия, история на идеите), философията на религията, новите религиозни движения, философската антропология. Тя е автор на монографиите: Часът на българската интелигенция (София, Парадигма, 2010); Дебати около българския гностицизъм – ХХ век (Велико Търново, Фабер, 2008); Религия и национализъм. Идеи за религията в междувоенния период в България (София, Фабер, 2006); Образи на човека. Антропологични идеи в българската философска мисъл между двете световни войни (Велико Търново, Фабер, 2003; електронно издание, 2005); Националната руска философия – pro et contra (спорът между неославянофили и неозападници – ХХ век) (Велико Търново, Фабер, 2002); Социално-религиозни утопии в руския духовен ренесанс (София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2002); Гностични мотиви в руския Сребърен век (София, ЛИК, 1998); Утопия и есхатология в руския Сребърен век (София, Кронос, 1995); Достоевски и руският религиозно-философски ренесанс (София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 1994) и др.

Спецификации

ISBN: 954-430-844-X

Година на публикуване: 2002

Категория: Философия

Издание: Първо издание

Език: Български

Тип на корицата: Мека

Страници (бр.): 220

Тегло (кг.): 0.400 кг.

Формат: n/a

Ширина (мм.): /n/a

Височина (мм.): /n/a

Дебелина (мм.): /n/a

Наскоро преглеждани книги