Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Околорудни хидротермални изменения на скалите
Околорудни хидротермални изменения на скалите
Милко Каназирски
10.50 лв.

10 бр. в наличност

Година на публикуване: 2011

Тип на корицата: Твърда

Категория: Геология

Издание: Първо издание

Страници (бр.): 254

Формат: 8x8.4x1

Език: Български

Анотация

В книгата са изложени основните постижения на световноизвестната физикохимична петроложка школа на руския академик Д.С.Коржински. Анализирана е теоретичната база на приетите генетични класификации в метасоматичната петрология. Подробно са разгледани главните метасоматични формации и съответстващите им околорудни изменения. Показани са възможностите на физикохимичния анализ на минералните парагенези, както и на експерименталното и численото моделиране на минерални равновесия и на метасоматични зоналности. Детайлно са характеризирани минералните равновесия в системата К2О-Al2O3-SiO2-H2O-SO3, която е присъща на епитермални златни находища. Предложена е термодинамична основа за отделянето на кисело-сулфатния и адулар-серицитовия тип изменение в тези находища. Отразени са резултатите от физикохимичните петроложки изследвания на околорудните изменения в златно-алунитовото находище Родалкилар (Югоизточна Испания) и в епитермалните находища в Панагюрския руден район. За първи път се привеждат данни от изучаването на кристалохимичния аспект на метасоматичните процеси. Книгата може да служи като учебно пособие при курса по специалността “Околорудни хидротермални изменения на скалите” в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски“ – София, и в Геолого-географския факултет при Софийския университет “Св. Климент Охридски“. Тя би могла успешно да се ползва от специалисти и геолози, изследващи метасоматизма и връзката с орудяванията в находища на полезни изкопаеми в страната ни и в чужбина.

За автора

Милко Каназирски
Милко  КаназирскиМилко Каназирски е роден през 1936 г. Завършва първоначално геохимия (1959), а по-късно химия (1969) в Софийския държавен университет (днес: Софийски университет „Св. Климент Охридски“). През 1964 г. постъпва като научен сътрудник в Геологическия институт при БАН. През 1982 г. получава научната степен кандидат на геолого-минералогическите науки, през 1996 г. става доктор на науките, а през 1999 г. – старши научен сътрудник І степен. В периода 1978–1985 г. е бил заместник-директор на Лабораторията по експериментална и техническа минералогия при БАН и заместник-директор на Института по приложна минералогия при БАН. Бил е член на Академичния съвет при Центъра за обучение на БАН и член на Специализирания научен съвет по геологически науки към Висшата атестационна комисия (ВАК), както и на Научния съвет на Геологическия институт при БАН. Водил е курс „Околорудни изменения на скалите“ за магистърска степен в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София. През 1972–1974 г. е работил в състава на група за геоложко картиране на Куба по договор между Кубинската академия на науките и БАН. Специализирал е при акад. В. А. Жариков в Института по геология на рудните находища, петрография, минералогия и геохимия при АН на СССР и в Института по геология и геофизика на Сибирското отделение на АН на СССР. Има многогодишно научно сътрудничество и съвместни публикации с видните учени проф. д-р И. П. Иванов и проф. д-р Г. П. Зарайски от Института по експериментална минералогия при АН на СССР (днес: Руска академия на науките), представители на водещата в световната наука физикохимична петроложка школа на акад. Д. С. Коржински. Научните интереси на ст.н.с. І ст. Милко Каназирски са в областта на метасоматичната петрология с акцент върху физикохимията при процесите на околорудни изменения на скалите – физикохимичен анализ на минералните парагенези, експериментално моделиране на минерални равновесия и на метасоматична зоналност и числено моделиране на метасоматични процеси. Оригиналн

Спецификации

ISBN: 978-954-322-363-3

Година на публикуване: 2011

Категория: Геология

Издание: Първо издание

Език: Български

Тип на корицата: Твърда

Страници (бр.): 254

Тегло (кг.): 2.500 кг.

Формат: 8x8.4x1

Ширина (мм.): 80

Височина (мм.): 84

Дебелина (мм.): 10

Наскоро преглеждани книги