Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

е-Книги

Rynek mleka oraz jego przetworów to dynamicznie rozwijającą się gałąź polskiego rolnictwa. Polscy rolnicy wytwarzają ponad 8% europejskiej produkcji mleka. Systematyczna koncentracja produkcji oraz ...
Komisja Europejska zdefiniowała konkurencyjność, jako zdolność danego kraju do osiągania stabilnego wzrostu PKB per capita, a tym samym zapewnienie obywatelom jak najwyższej stopy życiowej przy jak ...
Aktualnie w Polsce występuje jeden centralny port lotniczy, pięć regionalnych portów lotniczych i dziewięć lokalnych portów lotniczych. Od kilku lat można zaobserwować intensywny rozwój transportu l ...
В сборника, посветен на 80-годишнината на видната фолклористка доц. д-р Стоянка Бояджиева, участват 23 автори с 21 текста, които разработват научните полета, очертани в работите на юбилярката, и дораз ...
Трудът е посветен на личните имена, давани на новородените в някои български градове. Обръща се повече внимание на средно големите градове, разположени в четирите посоки на географската ни карта, като ...
Сборникът "Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика" е посветен на 40-годишната изследователска и творческа дейност на доц. д ...
В предложеното изследване се изучават промените в равнището на раждаемост в България в контекста на протичащия преход към отлагане на ражданията и наблюдаваните изменения в повъзрастовия модел на ражд ...
Темата на настоящото монографично изследване е вносът на стоки от трети страни в ЕС, изискващ съответно осъществяване на ефективен митнически контрол. Отчитайки актуалността на проблематиката, свързан ...
В изданието са развити и допълнени елементи от теорията и емпириката за взаимовръзката между икономическия растеж и конвергенцията. Дефинирани са понятията „интеграция“, „кохезия“ и „конвергенция“ и е ...