Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Konkurencyjność państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle realizacji założeń strategii Europa 2020
Konkurencyjność państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle realizacji założeń strategii Europa 2020
Алина Валения
0.00 лв.

Година на публикуване: 2022

Категория: Човек и общество

Език: Полски

Анотация

Komisja Europejska zdefiniowała konkurencyjność, jako zdolność danego kraju do osiągania
stabilnego wzrostu PKB per capita, a tym samym zapewnienie obywatelom jak najwyższej stopy
życiowej przy jak najmniejszym poziomie bezrobocia. W celu podniesienia konkurencyjności
gospodarki w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) Rada Europejska
przyjęła w 2010 r. długookresowy program rozwoju społeczno-gospodarczego UE określony jako
Strategia Europa 2020 obejmujący swoim horyzontem lata 2010–2020. Zgodnie z założeniami
tego programu rozwoju UE osiągnięcie konkurencyjności odbywać się powinno poprzez budowę
gospodarki opartej na wiedzy, promującej przyjazne środowisku technologie oraz oszczędne
gospodarowanie zasobami, niskoemisyjną gospodarkę, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie
spójności społecznej i terytorialnej. W 2020 roku zakończona została realizacja Planu Europa
2020, w związku z powyższym istotna była ocena stopnia realizacji założeń Strategii Europa 2020
i jej wpływu znaczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym państw członkowskich UE.
Celem głównym opracowania jest ocena stopnia realizacji założeń Strategii Europa 2020
i jej wpływ na pozycję konkurencyjną gospodarki państw członkowskich UE, a także gospodarki
UE na arenie międzynarodowej w latach 2010–2020. W realizacji tych celów badawczych pomocne
były publikowane przez Komisję Europejską wskaźniki dotyczące realizacji założeń Strategii
Europa 2020 oraz wyniki rankingów sporządzone na podstawie mierników opracowanych przez
międzynarodowe organizacje gospodarcze: Bank Światowy, Światowe Forum Ekonomiczne oraz
Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania. Pozycja konkurencyjna państw członkowskich
UE i jej zmiany w latach 2010–2020 zostały poddane analizie porównawczej za pomocą całego
zestawu wskaźników ekonomiczno- społecznych, Analiza porównawcza wskaźników określających
stopień realizacji Strategii „Europa 2020” w krajach UE przeprowadzona została dla lat
2010–2020 z zastosowaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej Hellwiga.

За автора

Спецификации

ISBN: 978-619-245-240-7

Година на публикуване: 2022

Категория: Човек и общество

Език: Полски

Наскоро преглеждани е-книги