Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
ПРЕХОДЪТ КЪМ ОТЛАГАНЕ НА РАЖДАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ
ПРЕХОДЪТ КЪМ ОТЛАГАНЕ НА РАЖДАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ
Станислава Моралийска-Николова
0.00 лв.

Година на публикуване: 2021

Категория: Човек и общество

Език: Български

Анотация

В предложеното изследване се изучават промените в равнището на раждаемост в България в контекста на протичащия преход към отлагане на ражданията и наблюдаваните изменения в повъзрастовия модел на раждаемостта, в кохортен и периоден аспект. Представени са теоретико-методологичните основи на изследване на отложените раждания и ниската раждаемост. Резултатите от напречния анализ на раждаемостта дават основание да се определи началото и етапите на прехода към отлагане на ражданията в България. Изследвани са промените във фертилния модел общо и по ранг в надлъжен аспект, което позволява да се определят поколенията жени, с които стартира преходът към отлагане на ражданията. Установени са равнищата на бездетност при поколенията жени, завършили репродуктивния си живот. Прогнозирана е кохортната раждаемост на жени все още във фертилна възраст по метода на референтната кохорта, предложен от Земан, като основният диференциращ фактор за прогнозните варианти е степента на възстановяване на отложените раждания, дезагрегирани по ранг.

За автора

Станислава Моралийска-Николова
Станислава  Моралийска-НиколоваСтанислава Моралийска-Николова е завършила Природо-математическата гимназия „Проф. Емануил Иванов”, Кюстендил. Магистърска степен по информатика получава в Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград. От 2006 г. работи като младши експерт в Центъра за изследване на населението при БАН, а от 2009 г. е асистент в секция „Възпроизводствени процеси и структури на населението” в Института за изследване на населението и човека при БАН и е докторант по специалността „Статистика и демография”. Участва в национални и международни проекти. Научните й интереси и публикации са в областта на моделирането на демографските процеси, политиките за населението и демографските прогнози.

Спецификации

ISBN: 978-619-245-177-6

Година на публикуване: 2021

Категория: Човек и общество

Език: Български

Наскоро преглеждани е-книги