Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Кодификацията в контекста на езиковите нагласи
Кодификацията в контекста на езиковите нагласи
Руска Станчева
0.00 лв.

Година на публикуване: 2021

Категория: Български език

Език: Български

Анотация

Книгата представя съществена част от резултатите по проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“ (2017 – 2019 г.), на който авторката е инициатор и ръководител.
Монографията представя задълбочени анализи на отговорите на редица въпроси в национално представителна социологическа анкета от 2017 г., засягащи кодификацията на нормите на съвременния български книжовен език. Анализите са подчинени на целта да се откроят същностни характеристики на кодификацията през 20. и първите две десетилетия на 21. в. през призмата на езиковите нагласи на днешната българската езикова общност.
Предмет на монографията са отговорите на респондентите, свързани с три групи въпроси в анкетата: функции на книжовния български език днес; задължителност на писмените книжовни норми; състояние на сегашната кодификация.
Обект на анализ в работата са езиковите нагласи на днешните българи предвид: йерархията на функциите на книжовния език; степента на задължителност на книжовните писмени норми; състоянието на кодификацията (откъм съдържание и технически характеристики).
Основната цел на монографията е да се очертаят перспективите пред кодификацията на книжовните норми на съвременния български книжовен език предвид разбирането на кодификацията като непрекъснат и продължаващ процес. Извън всякакво съмнение е, че кодификаторските решения имат голяма общестена значимост, защото кодифицираните книжовни правила имат задължителен характер за официалното общуване.
Резултатите от анализите имат висока стойност, доколкото подобно изследване се прави за първи път в България. Те представляват интерес не само за субектите на кодификация, а и за всички, които осъществяват националната езикова политика.

За автора

Спецификации

ISBN: 978-619-245-143-1

Година на публикуване: 2021

Категория: Български език

Език: Български

Наскоро преглеждани е-книги