Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

Книги

In his book "Evolution - this sweet mystery" Acad. Todor Nikolov - one of the most prominent representatives of geological science in our country, in an understandable and accessible language, based o ...
Седиментология на горната креда в България
Разработката е предназначена за работещите по оценка запасите на подземните води в проучвателните и проектантските организации, както и за специалистите, разработващи задачи по водоснабдяване с подзем ...
Основната цел на това изследване, е пукнатинният анализ и изучаването на скалната напуканост във връзка с естествените флуидни резервоарни свойства на седиментните формации в Северна България. Предбал ...
В настоящата книга обект на изследване са кръговите морфоструктури, които през първата половина на ХХ век най-често са се отъждествявали с разнообразни магматични образувания, съдържащи различни минер ...
Книгата е посветена на ключовите проблеми при намаляването на сеизмичния риск на конструктивните системи. Като се има предвид сеизмичната активност на района, в който е разположена България, тематикат ...
Стратиграфията обобщава всички данни, свързани със съдържанието, характера и последователностите на геоложкия летопис и изграждането на геохроноложката скала за естествените етапи в историята на Земят ...
В настоящия речник се прави опит за първи път да се стандартизират хидрогеоложките термини и понятия, за да се подобри сътрудничеството между специалистите в тази област и да се намалят възможностите ...
The book is a comprehensive crystallogenetic overview on the morphology of minerals based on the authors’ original ideas. Current theories of crystal growth are briefly dealt with, attention being pai ...
В монографията са отразени резултати от дългогодишни изследвания на авторите върху погребания палеокарст в Североизточна България - уникален геоморфоложки феномен, с който са свързани промишлени каоли ...
The book presents the main achievements of the world petrological physicochemical school of Russian academician D. S. Korzhinski. The theoretical foundations of the genetic classifications in metasoma ...