This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!
+359 87 9136722
sales@aph.bas.bg
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В търсене на решения
Spartak Keremidchiev, Miroslav Nedelchev
0.00 BGN

Year of Publication: 2021

Category: Man and Society

Language: Bulgarian

Summary

В монографията са представени практиките по корпоративно управление на държавните предприятия в България. Анализът е съгласно Насоките за корпоративното управление на държавните предприятия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2015 г.). Това е първият опит за оценяване на националните практики през призмата на международните насоки, което позволява провеждане на сравнителен анализ с други държави.
След подробно запознаване с научните постижения в областта на корпоративното управление на държавните предприятия е представен опитът на други държави, както и самата методология на емпиричното изследване. Принципите на корпоративно управление според правомощията за изпълнението им са разделени между държавата, министерствата принципали и предприятията, като е обхванат периодът от 2016 до 2019 г. Направени са изводи и препоръки за подобряване на практиките по корпоративно управление.
Монографията се изгражда на базата на предприетите реформи за модернизиране на икономиката и спазване на международни ангажименти. Подобряването на корпоративното управление ще увеличи сигурността на инвеститорите, ще подобри цялостната рамка на управление на предприятията и ще доведе до по-високи финансови резултати.

About The Authors

Specifications

ISBN: 978-619-245-139-4

Year of Publication: 2021

Category: Man and Society

Language: Bulgarian