Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

е-Книги

Тематиката на сборника е разнообразна и засяга въпроси, свързани с про- учването на българската и полската фразеология от различни аспекти и с подхо- дите при лексикографското описание на фразеологи ...
Книгата представя съществена част от резултатите по проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормит ...
Монографията изследва българското граматично наследство през един не особено добре проучен в цялост период в историята на българското езикознание, каквото е времето между двете световни войни. Период, ...
Настоящият сборник съдържа докладите от Международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, провела се изцяло онлайн в периода 20 – 22 април 2021 г. ...
Обект на изследване в книгата са названията за релефни форми, или т.нар. орографска лексика, която е запазена в микротопоними от Западна България. Орографската лексика е ексцерпирана от близо 100 00 ...