Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg
Минимални доходи на населението
Минимални доходи на населението
Развитие, съотношения, политики
Георги Шопов, Йордан Христосков, Васил Цанов
0.00 лв.

Година на публикуване: 2022

Категория: Човек и общество

Език: Български

Анотация

Минималните доходи винаги са чувствителна област от социалната политика. Тази област е още по-чувствителна в България, където по данни за 2019 г. на Националния статистически институт (НСИ) почти всеки четвърти гражданин е беден, всеки трети е в риск от бедност или социално изключване, а всеки пети живее с материални лишения. Към това се добавят сложността и противоречивостта в развитието на отделните видове минимални доходи, което е следвало главно логиката на промените в елементите от социалната защита, към които спада съответният доход.
В настоящото изследване минималните доходи се разбират в по-широк план като: парични доходи с гарантирани от държавата минимални размери; имащи подчертано социални функции и предоставяни целево чрез системата за социална защита по линия на социалното осигуряване или социалното подпомагане; определящи долната граница на заплащането на труда; имащи регулярен характер и не са еднократни или епизодични; държавата пряко определя целите, уловията за достъп, механизмите за формиране и равнищата на съответните доходи и управлява достъпа и предоставянето на тези защитени доходи.
Целта на този научен труд е на основата на анализ на динамиката и структурата на минималните парични доходи да се изведат проблемите в тази чувствителна област и да се оценят провежданите политики за решаването на тези проблеми (в това число в условията на кризисни ситуации) като отправна точка за формулирането на нови предложения за реформи в тази област.

За авторите

Георги Шопов
Георги Шопов, проф. д-р, работи в Института за икономически изследвания на БАН, секция „Макроикономика“. Автор е на статии, студии и книги по проблемите на социалното подпомагане, социалното осигуряване и регионалното социално развитие. Участвал е в над 60 изследователски проекта, финансирани от международни и национални програми и институции. Многократно е бил консултант на Световната банка, на Програмата на ООН за развитие, на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на Международната организация на труда, на Американската агенция за международно развитие. През първата половина на 90-те години работи като съветник в Министерски съвет, заместник-министър и главен секретар в Министерството на труда и социалната политика.
Йордан Христосков
Йордан Христосков е професор в секция „Макроикономика“ на Института за икономически изследвания към БАН и заместник-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси – София. Автор е на монографии, научни студии, статии и доклади по въпросите на социалната политика и социалното осигуряване, пазара на труда, инфраструктурата и регионалното развитие, публикувани в България и в чужбина. Заемал е длъжностите заместник-министър и министър на труда и социалните грижи (1991–1995), съветник на президента на Република България по социалните въпроси (1995–1997) и управител на НОИ (2000–2009). Член е на Бюрото на Международната организация по социално осигуряване, консултант и експерт по голям брой проекти и прояви на Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Програмата за развитие на ООН, Европейската комисия и др.
Васил Цанов
Васил Цанов, проф. д-р, работи в Института за икономически изследвания на БАН. Преподавател е във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Изследователските му интереси са в областта на приложната иконометрия, пазара на труда, доходите и политиката по доходите, бедността и социалното неравенство. Има множество публикации у нас и в чужбина по проблемите на заетостта, безработицата, условията на труд, работната заплата и бедността. Участва в редица международни проекти на Европейския съюз и Международната организация на труда.

Спецификации

ISBN: 978-619-245-228-5

Година на публикуване: 2022

Категория: Човек и общество

Език: Български

Наскоро преглеждани е-книги