Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!
+359 2 9793413
sales@aph.bas.bg

Книги

Етнолингвистичният речник на българската народна медицина представя концептите здраве и болест в българската езикова картина на света в диахронен и синхронен аспект, като проучва техните езикови репре ...
The dictionary contains a large number of terms and terminological expressions covering a number of aspects of remote sensing methods, some of which we will only briefly list: general concepts underly ...
Римно-комбинаторният речник на лириката на П. К. Яворов представя систематизирано, пълно и в комбинация с няколко съпътстващи ги и свързани с тях характеристики на Яворовата лирика, както и всяка от т ...
"Речник на самоковския говор" е естествено продължение на монографията "Самоковският говор" от същата авторка, излязъл от печат през 2002 г. В него е събрано лексикалното богатство на старинния югозап ...
Петнадесетият том на Речника на българския език, изработен от колектива на Секцията за българска лексикология и лексикография в Института за български език "Проф. Любомер Андрейчин" при Българската ак ...
Българо - турския речник, съставен от Г. Класов и С. Николов, се появи в нашите книжарници през 1957г. По това време в образованието ни се правеха плахи стъпки да се създаде материална опора за усвояв ...
Това е най-обемистото изследване от този род – събрани и обяснени са почти 28 000 местни имена от Кюстендилския край, от които около 4000 са включени в настоящия първи том. Направена е фонетична харак ...
Румънско-българският речник е съпоставителен диференциален речник, който представя общите и подобните думи от лексикалното богатство на двата езика. Основната цел е да подпомогне обучението по чуждия ...
Издаването на V том на „Български етимологичен речник” се наложи поради изчерпването му и засиления читателски интерес към „Български етимологичен речник” и неговите високи научни качества. Пагинацият ...
Том IV на „Българския етимологичен речник” е изработен според принципите, изложени в предговора към първия том, с незначителни отклонения. За да добие текстът на отделните статии по-стегнат вид, не се ...